Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
принципи діяльності
правила надання фінансових послуг
 -  архів
для споживачів
органи управління
контактна інформація
звітність та аудит за 2021 рік
звітність та аудит за 2020 рік
звітність та аудит за 2019 рік
звітність та аудит за 2018 рік
звітність та аудит за 2017 рік
звітність та аудит за 2016 рік
звітність та аудит за 2015 рік
звітність та аудит за 2014 рік
звітність та аудит за 2013 рік
звітність та аудит за 2012 рік
звітність та аудит за 2011 рік
агрокредитування
 

Кредитна спілка «Теребовля» надає наступні види фінансових послуг:

1.Залучення фінансових активів із зобов’язанням  щодо наступного їх повернення.

 

          2.Надання коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту.

         Кредитна спілка залучає внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні               рахунки із застосуванням наступних умов: 

        За строками внесення внеску (вкладу):

1)      внесок (вклад) за строком внесення на 12 місяців;

2)      внесок (вклад) за строком внесення на 6 місяців;
 

         За способом виплати процентів:

      1)    з виплатою процентів помісячно;

         За режимом довнесення суми внеску (вкладу) протягом дії договору:

       1)  з правом довнесення частини суми внеску (вкладу) ;

 

        За режимом зняття частини суми внеску (вкладу) протягом дії договору :

1)        без права зняття частини суми внеску (вкладу);

2)        з правом   зняття частини суми внеску(вкладу)

 .

Процентні ставки за кожним з підвидів  внесків (вкладів)

Вклад "Дитячий" -20% річних

Вклад  Строковий 6- 17% річних

Вклад  Строковий 12- 15% річних

Вклад на вимогу -10% річних

 Кредитна спілка надає членам кредитної спілки  кредити із врахуванням наступних  умов:

За строком дії кредитного договору: 

1.      Споживчий кредит -  строком до 12 місяців включно. 

2.      Комерційний кредит- строком до 12 місяців включно

3.      Кредит на ведення фермерських господарств - строком до 12 місяців включно

 

За цільовим призначенням:

1)кредити,надані на ведення фермерських господарств;

2)кредити,надані на придбання,будівництво,ремонт та реконструкцію нерухомого майна;

3)споживчі кредити.

За видами забезпечення

1)застава;

2)порука.

За режимами сплати процентів і основної суми кредиту:

1)      зі сплатою процентів і основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;

2)      з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;

3)      з періодичною сплатою процентів і періодичною сплатою рівних часток основної суми кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на кількість періодів користування кредитом. При цьому, нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом; 

4)      з періодичною сплатою процентів і основної суми кредиту "рівними долями", за яким передбачається незмінна (однакова) сума платежу протягом всього строку дії договору. Такий платіж включає в себе як проценти, нараховані за користування кредитом, так і частину кредиту. При цьому, питома вага процентів, які нараховуються на залишок основної суми, з кожним наступним платежем зменшується, а питома вага суми кредиту зростає.

Процентні ставки  по кредитах :

 

«Споживчий кредит» - 48 % річних на залишкову суму кредиту;

«Комерційний кредит» - 48 % річних на залишкову суму кредиту;

«Кредит, наданий на ведення фермерських господарств» - 48 % річних на залишкову суму кредиту.

 


   
   
Національна асоціація кредитних спілок України